Category: Healthy News

เร่งแก้ปัญหาด้านสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล ตชด.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย ร่วมลงนามพันธะสัญญากับกองบัญชาการตระเวนชายแดน เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

Read more…

ออกกำลังกายด้วยหลัก3ประการ ห่างไกลโรค

นายแพทย์สมศักดิ์อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่าจากกระแสสังคมพบว่าในปัจจุบันประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยการออกกำลังกายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกายด้วยการเข้าฟิตเนส การแอโรบิก การว่ายน้ำ การปั่นจักรยาน การเดิน หรือการวิ่งมาราธอนซึ่งการออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพทุกคนแม้แต่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ

Read more…