รู้สึกแสบร้อนเมื่อขับปัสสาวะ

มักไม่ทำให้เกิดอาการ ในบางคนอาการจะปรากฏเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังจากการติดเชื้อครั้งแรกและจากนั้นผู้ป่วยอาจมีอาการ chlamydia แพร่กระจายไปยังคนอื่น เมื่อ chlamydia ไม่ทำให้เกิดอาการพวกเขาสามารถรวม รู้สึกแสบร้อนเมื่อขับปัสสาวะ ปล่อยออกจากอวัยวะเพศหรือช่องคลอด ปวดหรือบวมที่อัณฑะซึ่งเป็นอาการที่พบได้น้อย

Chlamydia อาจทำให้เกิด ED ได้โดยทางอ้อม ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มี ED จำเป็นต้องมี Chlamydia หรือ STI อื่น
หากบุคคลมีปัญหาในการรับหรือรักษาตัวให้แข็งตัวควรปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ซึ่งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาได้